Revitalizacija prostora Pevačkog društva

Sombor 2012
Projekat za revitalizaciju i opremanje Somborskog Pevačkog društva, kako same zgrade, tako i dvorišnog prostora, sa uključivanjem novih sadržaja kao što su muzički studio, pozornica sa gledalištem i kafe-muzej.
pevacko-sombor-kafe
Investitor
Somborsko Pevačko društvo
Program
kulturni sadržaji
Mesto
Sombor
Projekat
2012
Izvođenje
Površina
Investicija
Usluga
Projekat

Kako bi sprovelo program Centra za neformalno muzičko obrazovanje, Somborskom Pevačkom Društvu potrebna je obimna rekonstrukcija, racionalizacija i opremanje prostornih kapaciteta. To podrazumeva kompletno renoviranje i uređenje svih prostorija i dvorišta kao kompleksne celine za obavljanje delatnosti.

Planirani sadržaji, pored postojećeg prostora za probe hora i administraciju na spratu, uključuju Muzički studio u podrumu i Pevački klub u prizemlju (kafe-muzej). U dnu dvorišta projektovana je natkrivena scena sa stepenicama za hor, sa novim sanitarnim čvorom pristupačnim za osobe sa posebnim potrebama.

Dvorište je multifunkcionalno i fleksibilno. Koristi se kao letnja bašta kafea i kao auditorijum za koncerte, projekcije i predstave za oko 100 ljudi. Bašta kafea se širi i na auditorijumski prostor kada nema koncerata, ili prilikom džez i sličnih događaja kada je primereno sedeti za stolovima. Može se koristiti za radionice na otvorenom i slične događaje.


projektovani izgled prizemlja sa uređenjem dvorišta

projektovani izgled prizemlja sa uređenjem dvorišta

03-izgled-bina-feature

Autor projekta je Kosta Mijić, dok je saradnik Relja Ivanić.


Srodni projekti