Trg Trifković

Sombor 2014
Konkurs za idejno arhitektonsko-ubanističko rešenje Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru
Trifkovic-perspektiva-dan
Investitor
Grad Sombor
Program
Trg i ulica
Mesto
Sombor
Projekat
2014
Izvođenje
Površina
Investicija
Usluga
Projekat za konkurs

U delu užeg gradskog jezgra, koji je bio predmet konkursa, nalaze se značajne kulturne institucije sa dugom tradicijom, što definiše buduću namenu revitalizovanih i novih objekata kao i slobodnih prostora. Ovaj prostor je istovremeno i zaštićena urbanistička celina i kao takva se čuva i unapređuje.


Trifkovic-osnova

Formalni koncept

Osnovni koncept projekta bio je preplitanje različitih ambijenata: formalnog (objekti kulture) i neformalnog (ugostiteljski objekti). Ideja vodilja je da se stvori jedinstven prostor trga bez fizičkih i vizuelnih barijera, te da se međusobno povežu objekti kulture- Arhiv, Narodno pozorište i Grašalkovićeva palata.

Povezivanje je postignuto uvođenjem pasaža između trga i biblioteke-ono je u fizičkom smislu propraćeno i povezivanjem u funkcionalnom smislu, zajedničkim korišćenjem letnje pozornice, opreme i prostora za povremene izložbe na otvorenom kao i zajedničkim ingo punktom sa najavom događanja.

Na otvorenom, javnom prostoru trga, pored standardnog mobilijara, kao što su klupe, parterno i ulično osvetljenje, vodena ogledala, predviđeno je i postavljanje povremeno prisutnih montažnih tezgi i panoa za izložbe na otvorenom, kako bi boravak korisnika bio što ugodniji.

Promenljivost prostora i njegovo prilagođavanje potrebama različitih grupa korisnika u odnosu na njihov uzrast i afinitete je najveća prednost ovog projekta. Zelenilo-dvoredi, koji zaklanjaju one fasade koje su nereprezentativne, te nisko rastinje u žardinjerama, bitno utiče na stvaranje pogodnih mikro-klimatskih uslova.

S obzirom na to da se radi o celini koja se nalazi u veoma posećenom gradskom jezgru, uvođenje objekta mirujućeg saobraćaja, tj. podzemne garaže se nametnulo kao logično rešenje.


Trifkovic-presek Trifkovic-perspektiva-fontane

Autori projekta su Olgica i Đorđe Mijić, a saradnici na projektu su bili Marijana Bogovac, Vlada Janjatović, Kosta Mijić i Katarina Mijić.

Više o konkursu i nagrađenim radovima možete videti na Super Prostor-u.


Srodni projekti