16.04.2013.

III nagrada na konkursu za tri skvera u Beogradu

h1

Na konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje tri skvera u beogradskoj opštini Stari grad (kod OŠ Mihailo Petrović Alas, ispred Bitef Teatra i kod kafane Stara Hercegovina) stiglo je čak 110 radova, a Domus arhitekti su dobili III nagradu za rešenje Skvera kod kafane Stara Hercegovina.

Pešački tokovi postavljeni su u logičnim pravcima kretanja korisnika, u pravcima uličnih trotoara i najkraćih puteva. Uvode se jednosmerne integrisane ulice sa suženim profilom po obodu skvera, i ukida se kolski saobraćaj u delu između Knez Miletine i Carigradske ulice.

Skver ovom intervencijom prelazi u tipološki povoljniji javni prostor sa direktnim oslanjanjem jedne svoje strane na obodni niz objekata. Kombinacija parkovskog prostora i trga omogućava dvojaku upotrebu i postiže dobar odnos ozelenjenog i popločanog, zatvorenog i otvorenog, zasenčenog i osunčanog, aktivnog i mirnog.

Slobodni prostor trga, sa sistemom privremenog mobilijara (montažne tezge, panoi) predviđen je za održavanje povremenih izložbi na otvorenom, prostor tematske pijace, performansa ili kao bašta kafea.

Autori nagrađenog projekta su Olgica i Đorđe Mijić, dok su saradnici na projektu bili Kosta Mijić, Renato Lakatoš, Vlada Janjatović, Marijana Bogovac.

Više o konkursu i ostalim nagrađenim radovima možete videti na Super Prostor portalu