21.08.2012.

Poslovni centar “Rebrača” u Časopisu Prostor

Prostor-20-publikacija-Domus

Poslovni centar “Rebrača” Domus Arhitekata objavljen je na 10 stranica 20-tog broja naučno-stručnog časopisa Prostor, sa tekstom Nebojše Anteševića i fotografijama Relje Ivanića.

PROSTOR je prvi naučno-stručni časopis za arhitekturu u Bosni i Hercegovini, koji je počeo da izlazi krajem 2008. godine u Banja Luci, sa distribucijom u čitavom regionu. Glavni i odgovorni urednik je predsednica Saveza arhitekata Republike Srpske Dragica Arnautović-Aksić.


Fotografije članka