Kuća za odmor

Bezdan, Šebešfok 2017
Rekonstrukcija i dogradnja vikendice u Gornjem Podunavlju.
Kuća za odmor, Bezdan
Investitor
Privatni investitor
Program
Rekonstrukcija i dogradnja kuće za odmor
Mesto
Bezdan, Šebešfok
Projekat
2017
Izvođenje
2018
Površina
100m2
Investicija
Usluga
Projekat i nadzor

Od vrlo jednostavne vikendice sa kosim krovom rekonstrukcijom i dogradnjom se postigao utisak novog, savremenog objekta, pri čemu je njegova razmera ostala u skladu sa okolnim kućama.

Velika natkrivena terasa sada otvara kuću prema kanalu i šumi sa njegove druge strane.


Pre i posle vikendica-pre-posle

Srodni projekti